Hillwood rozwija się także poprzez akwizycję istniejących budynków oraz gruntów inwestycyjnych.

Chcąc zapewnić swoim klientom możliwie szeroki wybór obiektów, Hillwood prowadzi także działalność akwizycyjną. Jej celem jest wzbogacenie oferty firmy o już istniejące atrakcyjne obiekty magazynowe oraz grunty pod przyszłe inwestycje. Pracownicy Hillwood dokonują bardzo starannej selekcji budynków oraz terenów pod budowę, bo tylko w ten sposób możemy zapewnić naszym klientom najwyższy standard oferowanych usług.

Naszym obecnym i przyszłym kontrahentom gwarantujemy:

  • poszukiwanie obiektów i gruntów pod obiekty magazynowe i przemysłowe
  • wybór lokalizacji w głównych ośrodkach przemysłowych i biznesowych kraju
  • zapewnienie łatwego dostępu do sieci tras ekspresowych i autostrad
  • ofertę transportu publicznego
  • dostęp do infrastruktury technicznej
  • działki inwestycyjne o powierzchni obejmującej co najmniej 10 hektarów
  • budynki magazynowe o minimalnej kubaturze 10.000 m²