Hillwood prowadzi aktywna politykę ekspansji polegającą na budowie parków magazynowych przeznaczonych na długoterminowy wynajem. Nowe obiekty budowane są przy wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniając efektywne prowadzenie działalności operacyjnej ich użytkownikom. Parki magazynowe Hillwood powstają w kluczowych lokalizacjach kraju. Większość inwestycji realizowanych jest przed zawarciem umów najmu (tzw. budowa spekulacyjna).