Hillwood prowadzi aktywna politykę ekspansji polegającą na budowie parków magazynowych przeznaczonych na długoterminowy wynajem. Nowe obiekty budowane są przy wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniając efektywne prowadzenie działalności operacyjnej ich użytkownikom. Parki magazynowe Hillwood powstają w kluczowych lokalizacjach kraju. Większość inwestycji realizowanych jest przed zawarciem umów najmu (tzw. budowa spekulacyjna).

Poniższa lista przedstawia najważniejsze spośród naszych obecnych inwestycji:

  • Hillwood Marki
  • Hillwood Janki II
  • Hillwood Łódź Górna
  • Hillwood Wrocław Wschód II
  • Hillwood Gliwice Sośnica
  • Hillwood Mysłowice
  • Hillwood Piekary Śląskie
  • Hillwood Słubice