Hillwood prowadzi aktywna politykę ekspansji polegającą na budowie parków magazynowych przeznaczonych na długoterminowy wynajem. Nowe obiekty budowane są przy wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniając efektywne prowadzenie działalności operacyjnej ich użytkownikom. Parki magazynowe Hillwood powstają w kluczowych lokalizacjach kraju. Większość inwestycji realizowanych jest przed zawarciem umów najmu (tzw. budowa spekulacyjna).

Poniższa lista przedstawia najważniejsze spośród naszych inwestycji:

  • Hillwood Ozarow II
  • Hillwood Wroclaw III
  • Hillwood Blonie I
  • Hillwood Bielsko Biala
  • Hillwood Wrocław I
  • Hillwood Wrocław II
  • Hillwood Warszawa I
  • Hillwood Marki