ESG

Zrównoważony rozwój biznesu

Hillwood opiera swoje działania o zasady zrównoważonego rozwoju. Szanujemy środowisko naturalne i przestrzegamy praw Taksonomii.

Sprawdź RAPORT ESG Hillwood Polska!

Raport prezentuje szerszy wgląd w inicjatywy i cele ESG Hillwood polska oraz pokazuje, jak wpisują się one w wartości firmy. Kluczowe zagadnienia raportu:

Działania realizowane w obszarze ochrony środowiska

Certyfikacja obiektów

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Aby pobrać i przeczytać raport, kliknij poniżej:

Sustaining tomorrow today

Środowisko jest pierwszym z trzech filarów zrównoważonego rozwoju, często uważany za kluczowy. Hillwood wprowadził w życie szereg szczegółowo opisanych wytycznych adresujących wpływ działalności firmy na środowisko.

Mają one na celu między innymi optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem podniesienia jakości oferowanych produktów. Wyższa jakość produktów niesie za sobą niższy ślad węglowy, mniejszą ekspozycję na ryzyka związane ze zmianami klimatu oraz minimalizację wpływu na środowisko.

ESG

Zielone rozwiązania

W projektach Hillwood zastosowane są technologie zapewniające oszczędność energii a także możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Dbamy również o otoczenie naszych nieruchomości, tak aby wpisywały się w lokalny krajobraz i stanowiły jego integralną część. Nasadzenia drzew czy łąki kwietne są elementami naszych inwestycji.

Inwestycje Hillwood są certyfikowane w systemie BREEAM.

Odnawialne źródła energii
Certyfikacja BREEAM
Technologie zapewniające oszczędność energii

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wszystko, co robimy, robimy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Szanujemy środowisko naturalne. Dążymy do tego, by nasze działania stanowiły wartość zarówno dla naszych partnerów, jak i dla przyszłych lokalnych społeczności. Wspieramy lokalne inicjatywy i organizacje pozarządowe.

ESG

Wartości, które chronią przyszłość

W kulturze Hillwood głęboko zakorzenione jest zobowiązanie do uczciwego postępowania we wszystkim, co robimy. Odpowiadamy za przestrzeganie najwyższych standardów etyki i przejrzystości, opartych na silnym przywództwie, rozsądnej polityce i odpowiedzialnych praktykach biznesowych.

ESG

NASZE WARTOŚCI

Sprawność

Hillwood jest sprawną i elastyczną firmą,, potrafiącą szybko wykorzystać nadarzające się możliwości. Nie podlegamy presji rynku pod kątem wymagań dotyczących zysków, a nasz pokaźny kapitał pozwala nam na realizację przyszłościowych inwestycji. Nasza pozycja pozwala nam na angażowanie się w projekty przynoszące rezultaty w perspektywie krótko i długoterminowej.

Odwaga

Poparta przedsiębiorczym sposobem myślenia i dziesiątkami lat ukierunkowanego doświadczenia, firma Hillwood jest w stanie działać odważnie, gdy tylko pojawiają się perspektywistyczne możliwości. Podejmujemy skalkulowane ryzyko i pracujemy nad zidentyfikowaniem ukrytego potencjału. Mamy odwagę przekraczać oczekiwania.

Wizjonerstwo

Kierując się podejściem perspektywicznym oraz wychodząc naprzeciw świadomości nowego pokolenia, Hillwood nieustannie poszukuje nowych form rozwoju. Wprowadzamy kreatywne myślenie przy wdrażaniu długoterminowych inicjatyw na rynku nieruchomości. Nasze działania prowadzą do transformacji i wzbogacania regionów i społeczeństw.

Skuteczność

Opieramy się na wieloletniej tradycji sukcesu wypracowanej przez rodzinę Perot. Specjalizujemy się w realizacji najbardziej złożonych projektów a w naszych działaniach stawiamy na jakość, wysoki poziom obsługi oraz profesjonalizm. Aby to utrzymać, dysponujemy odpowiednimi zasobami, kontaktami oraz specjalistyczną wiedzą.

Dyscyplina

W Hillwood, nasze niezachwiane zaangażowanie w uczciwość i rzetelność kształtuje naszą kulturę i relacje biznesowe oraz wpływa na każdą podejmowaną przez nas decyzję. Mamy poczucie odpowiedzialności, aby zawsze robić to, co słuszne, dla naszych klientów, partnerów oraz dla siebie nawzajem.

Zaufali nam